Stacker2 Testo 4HD 120Caps

2021-01-31

8717472070982

New product

€32.00

€39.00

-€7.00

Stacker2 Testo 4HD 120Caps

Το άθλημά σας είναι τα πάντα για εσάς: το bodybuilding αποτελεί τρόπο ζωής και όχι απλά ένα χόμπι. Αυτός είναι ο λόγος, που δεν αποδέχεστε ένα οποιοδήποτε ενισχυτή τεστοστερόνης, αλλά ψάχνετε το καλύτερο για εσάς. Χρειάζεστε ένα προϊόν που είναι μπροστά από όλα τα άλλα. Ένα προϊόν που σας δίνει εκρηκτική δύναμη προσθέτοντας την ελεύθερη τεστοστερόνη. Αυτό είναι που αναζητάτε; Μια πιο στεγνή και πιο μυική φυσική κατάσταση, μια υψηλότερη προπονητική ένταση, μια αμείλικτη επιθετικότητα στην προπόνηση και ανήκουστη έντασης κατά τη διάρκεια των προπονήσεών σας; Αν ναι, το TESTO-4HD είναι το προϊόν που σας ταιριάζει.

Τα οφέλη του Testo 4HD

  • Βραβευμένος Ενισχυτής Τεστοστερόνης
  • Περιέχει Τριβιόλη 30% πρωτοδιοσίνη

  • Η ισχυρότερη αναβολική φόρμουλα που εφευρέθηκε ποτέ

  • Αυξημένη προπονητική επιθετικότητα

  • Διεγείρει την τεστοστερόνη στις μέγιστες φυσικά δυνατές τιμές

Γιατί το TESTO-4HD είναι πολύ πιο δυνατό από άλλους ενισχυτές τεστοστερόνης;

Το TESTO-4HD δεν περιέχει μόνο μια επαναστατική και μοναδική αναβολική φόρμουλα, αλλά είναι επίσης μια 100% φυσική ένωση. Το TESTO-4HD αυξάνει τα επίπεδα της ελεύθερης τεστοστερόνης στον οργανισμό σας με αποτέλεσμα η δύναμη, η μάζα  & η προπονητική ένταση να αυξάνονται δραματικά. Το TESTO-4HD περιέχει μόνο συστατικά που λειτουργούν, με το υψηλότερο δυνατό ποσοστό του δραστικού συστατικού. Δεν είναι απλά Τριβιόλη αλλά περιέχει το υψηλότερο δυνατό ποσοστό του ενεργού εκχυλίσματος: 30% πρωτοδιοσίνη.

Το TESTO-4HD περιέχει οτιδήποτε χρειάζεστε για να πάτε την παραγωγή τεστοστερόνης στο υψηλότερο επίπεδο. Κάθε δόση περιέχει 10 ισχυρά και κλινικά αποδεδειγμένα συστατικά που λειτουργούν σε συνεργασία και διασφαλίζουν ότι οι υποδοχείς ανδρογόνων τονώνονται ξανά και ξανά για να παράγουν περισσότερη τεστοστερόνη.Τα αρσενικά χαρακτηριστικά σας ενισχύονται, ιδίως η ένταση της προπόνησής σας, η αυτοπεποίθησή σας και η προπονητική επιθετικότητά σας. Αυτά είναι ήδη πολλά, αλλά η Stacker προσφέρει επίσης δραστική αύξηση στη μυϊκή μάζα, μυϊκή αγγειοδιαστολή και απίστευτη φυσική κατάσταση.

Η βελτίωση του επιπέδου τεστοστερόνης σας και οι επιδράσεις

Τα επίπεδα ελεύθερης τεστοστερόνης σας θα αυξάνονται κάθε φορά που λαμβάνετε το TESTO-4HD.  Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν ως περιορισμένη πορεία, οπότε παίρνετε τρεις κάψουλες δύο φορές την ημέρα για να φτιάξετε τα επίπεδα τεστοστερόνης σας στη μέγιστη δυνατή ποσότητα χωρίς στεροειδή. 

Μεταξύ 5 και 10 ημερών (καθημερινής) χρήσης 

Μπορείτε να νιώσετε τα συστατικά να δουλεύουν και τα επίπεδα τεστοστερόνης να αυξάνονται ελαφρώς κάθε μέρα. Έχετε περισσότερη ενέργεια και έχετε περισσότερη θέληση να πάτε στο γυμναστήριο και να κάνετε σοβαρή προπόνηση.

Μεταξύ 10 και 20 ημερών (καθημερινής) χρήσης 

Τα επίπεδα της τεστοστερονης σας συνεχίζουν να αυξάνονται. Η προπόνησή σας γίνεται πιο έντονη. Μπορείτε να σηκώσετε μεγαλύτερα βάρη και οι μύες σας αρχίζουν να αυξάνονται σταθερά. Ως αποτέλεσμα μιας στεγνότερης σωματικής διάπλασης οι φλέβες σας σιγά-σιγά γίνονται εμφανείς. Και αυτό είναι μόνο η αρχή!

Μετά τις 3 εβδομάδες (καθημερινή χρήση) 

Αυτό είναι το 3ο βήμα. Μέχρι τώρα θα εκπλαγείτε με τη χαμηλή ένταση της προπόνησης στην οποία συνηθίζατε να σταματάτε. Θα είναι η κατάρριψη των δικών σας ορίων. Αλλάζετε τα όριά σας, η μεταμόρφωση έχει αρχίσει. Οι μύες σας φαίνονται πιο χορτάτοι, μεγαλύτεροι και σκληρότεροι.  Η δύναμη και η αγγείωση είναι τα μέγιστα επίπεδα τους. Είστε σε φάση που δεν βιώσατε ποτέ πριν: αυτό είναι που κάνει το TESTO-4HD για εσάς και είναι και αυτό που το καθιστά τόσο δημοφιλές!

Δώστε στον οργανισμό σας αυτό που αξίζει, τον πιο ισχυρό και αποτελεσματικό ενισχυτή τεστοστερόνης που φτιάχτηκε ποτέ: το TESTO-4HD.

Οδηγίες Χρήσης:

Πάρτε 3 κάψουλες Testo-4HD καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας και 3 επιπλέον κάψουλες πριν πάτε για ύπνο. Τα αποτελέσματα θα είναι ορατά μετά την 1η εβδομάδα. Χρησιμοποιείστε αυτό το προϊόν για τουλάχιστον 4-6 εβδομάδες, έτσι ώστε να επωφεληθείτε όσο το δυνατό περισσότερο από την δράση του. 

_____________________________________

Stacker2 Testo 4HD 120Caps

Your sport is everything to you: bodybuilding is a way of life rather than just a hobby. Which is why you don’t accept just any testosterone enhancer; only the very best is good enough for you. You need a product that is head and shoulders above the rest; a product that gives you explosive strength by adding free testosterone. Is this what you are looking for? A drier, more muscled physique, a higher training intensity, a relentless training aggression and unheard-of intensity during your workouts? If so, Testo-4HD is the product for you.

The benefits of Testo 4HD

  • Award winning Testo enhancer
  • Contains Tribulus 30% Protodioscin
  • Strongest anabolic formula ever invented
  • Increase your training agression
  • Stimulate your testosterone level now!

Why is Testo-4HD so much stronger than other testosterone enhancers?

Testo-4HD contains not only a revolutionary and unique anabolic formula, it is also a 100% natural compound. Testo-4HD increases the levels of free testosterone in your body as a result of which your strength, mass and training intensity increase dramatically. Testo-4HD contains only ingredients that work, with the highest possible percentage of the active ingredient. So not just Tribulus, but the highest possible percentage of the active extract: 30% protodioscin.

Testo-4HD contains everything you need to take your testosterone production to the highest level. Each dose contains 10 powerful and clinically proven ingredients that work in synergy and ensure that androgen receptors are stimulated time and time again to make more testosterone. Your male characteristics are enhanced, particularly your training intensity, your self-confidence and your training aggression. That is a lot already, but the Stacker also offers a drastic increase in muscle mass, muscular pump and an amazing physique.

The development of your testosterone level and the effects

Your free testosterone levels will increase every time you take Testo-4HD. You use this product as a limited course, so you take three capsules twice a day to build your testosterone levels to the maximum value achievable without steroids.

Between 5 and 10 days of (daily) use

You can feel the ingredients working and your testosterone levels increasing slightly every day. You have more energy and you have enormous willpower to go to the gym to do some serious training.

Between 10 and 20 days of (daily) use

Your testosterone levels continue to increase. Your training becomes more extreme. You can lift heavier weights and your muscles are starting to grow steadily. As a result of a drier physique your veins are slowly becoming pronounced. And this is only the start!

From 3 weeks onward (daily use)

This is the third step. By now you are amazed at the low training intensity at which you used to quit before. You are breaking through your own barriers. You are shifting boundaries, the transformation has started. Your muscles feel fuller, bigger and harder. Your strength and vascularity are at their maximum levels. You are in a place you have never experienced before: this is what Testo-4HD does for you and what makes it so popular!

Give your body what it deserves, the most powerful and effective testosterone enhancer ever made: Testo-4HD.

Directions:

Take 3 capsules of Testo-4HD throughout the day and a further 3 capsules before you go to bed. You will start to feel the first effects after about a week. To experience the maximum effects you must use this product for a minimum of 4 to 6 weeks as a limited course.

No customer reviews for the moment.

Write a review

Write a review