Universal Animal Pump 30 packs

2024-10-30

-039442130501

New product

€78.00

€79.00

-€1.00

UNIVERSAL NUTRITION ANIMAL PUMP

Ένας μοναδικός συνδυασμός ενεργών συστατικών για απίστευτη ενέργεια και «πρήξιμο» πριν την προπόνηση. Τα αποτελέσματά του είναι μοναδικά και θα τα νιώσετε από την πρώτη κιόλας μέρα.

Το Animal Pump περιέχει ένα μοναδικό συνδυασμό ενεργών συστατικών (κρεατίνη, αντιοξειδωτικά, φυσικά διεγερτικά, εκλυτικούς παράγοντες ΝΟ, κ.ά.) που θα σας προσφέρει απίστευτη ενέργεια και μοναδικά, κατά τη διάρκεια της προπόνησης και όχι μόνο!
Η αυξημένη αιματική ροή που προκαλεί το Animal Pump, σε συνδυασμό με τις 3 διαφορετικές μορφές κρεατίνης που περιέχει, δεν κάνουν απλώς τους μύες σας να φαίνονται μεγαλύτεροι κατά τη διάρκεια της προπόνησης, αλλά δημιουργούν και τις κατάλληλες προϋποθέσεις για πραγματική μυϊκή ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, περιέχει και ένα μείγμα αντιοξειδωτικών, που ενισχύει τον οργανισμό σας και σας επιτρέπει να παραμένετε ακμαίοι, ακόμα και μετά από τις σκληρότερες προπονήσεις.

Συσκευασία: 30 packs

Οδηγίες Χρήσης :

1 pack 30 λεπτά πριν την προπόνηση.

Συνιστώμενοι συνδυασμοί:

Το Animal Pump μπορεί να λαμβάνεται όλο το χρόνο, χωρίς διακοπές. Για καλύτερα αποτελέσματα, δοκιμάστε να συνδυάσετε το Animal Pump με το Animal Stak.

_______________________________________________

UNIVERSAL NUTRITION ANIMAL PUMP

The most complete, comprehensive creatine foundational supplement. You get a full daily dose of the most cutting-edge creatines, plus a shitload of other actives including NO boosters, cell volumizers, energy complex, antioxidants-all in one convenient "pack". This baby's got it all.

 

The pump is essential in the promotion of new muscle growth. With each pump-inducing rep, nutrient rich fluid and blood fills the working cells, engorging the muscle. This occurrence kick starts the anabolic process. The muscle cell walls are stretched and strained and practically bursting with fluid, this is called cell volumization. Assuming you are eating and supplementing properly, this fluid should be chock full of the kind of nourishing elements specifically designed to help you do the one thing you came here to do... Grow. This is where Animal Pump kicks down the door and goes to work.

Now ya know why you need the pump-that feeling of having your muscles fully engorged with blood is what drives a bodybuilder. Once the pump is there, fueling the muscles with the right nutrients is where optimal gains can be reached. Animal Pump is this fuel. Getting the right blend of nutrients is essential. Animal Pump has it all, from it's synergistic cutting edge creatine blend, NO Blast Complex, proprietary energy and concentration mix, down to it's cell protective antioxidant complex and specialized transport blend which shuttles the Pump to your starving muscles.
From a strength and muscle cell volumizing point of view, it gets no better than Animal Pump, because Pump is packed with a new school matrix of creatines-a full, daily dose. Bodybuilders have used creatine for a decade now with good results and over the years, science has brought more and more advanced forms of creatine to the fore. Creatine is a core, basic bodybuilding supplement and as such, Pump is a welcome addition to the Animal line. 
When you perform a heavy set, intracellular ATP levels decrease. Creatine helps restore these ATP levels. But not just any old creatine will do the job; Animal Pump includes only the best. Taking creatine supplementation to the next level, Animal Pump combines Magnesium Creatine Chelate (MCC), a patented form of creatine, with the newest sensation Creatine Ethyl Ester (CEE) and proven Tri-Creatine Matrix (TCM) to deliver maximum benefits. This blend combats the creatine absorption issues and bloating of yesteryear, ensuring your creatine reaches your growing muscles and not the toilet bowl. Pump ensures that the ergogenic effects of creatine are maximized, eliminating any unwanted side effects and making the creatine non-responder of yesteryear an extinct species.
During an intense workout, one of the limiting factors of your muscular power and endurance is oxygen and the availability of oxygen-rich nutrients to muscle tissue. Our NO Blast Complex is a blend of compounds designed to combat this problem. Arginine AKG, Citrulline Malate and L-norvaline are combined to maximize nitric oxide release. From a bodybuilding point of view, this means incredible muscular pumps and a greater ability to funnel clean oxygen and nutrient-rich blood into your muscles. This results in optimal muscular fullness and cellular nutrient uptake and translates into what all bodybuilders crave-greater size gains. 
Even if you are strong and pumped, how can you possibly tear the gym apart if you're energy deprived and lacking mental concentration? Daily life is filled with constant roadblocks that try to throw you off in the iron game. So when it comes to energy, Animal Pump has got your back. Animal Pump's Energy Rush Complex combines powerful methylxanthines along with evodiamine and vinpocentine to give you that energy boost that gets you fired up for training and the focus and mental acuity so vital to establishing the mind-muscle connection. These powerful substances reach deep into the muscle cell to provide long-lasting energy and power, thus delaying the onset of muscle fatigue. That performance and focus edge can be the difference between the physique of a weekend warrior and a top competitor.
We ain't done yet, bro... Animal Pump incorporates a comprehensive antioxidant blend designed to protect your cells from the heavy onslaught of hardcore lifting. Heavy lifting leaves behind free radicals, which are damaging if left alone. Free radical production is also increased with enhanced nitric oxide release. We included the best antioxidants to make sure these free radicals are cleaned out leaving your immune system strong.
Last but certainly not least, a supreme nutrient transport complex, a blend of insulin boosters and absorption enhancers, ties the Animal Pump formula together. This complex efficiently and quickly draws all of these critical nutrients to your muscles. Insulin is especially important for channeling this powerful cutting edge blend into your muscle cells. Sugar-laden formulas of the past helped boost insulin levels, however they also added unnecessary carbohydrates. 
With Animal Pump no carbs are needed for maximum insulin potentiating effects. Animal Pump's innovative insulin boosters can significantly enhance the pump, decrease lactic acid build up and rapidly saturate the muscle with cutting edge creatines and essential nutrients for growth. This is further amplified by specialized absorption enhancers, which ensure that Animal Pump's complexes are fully absorbed and transported to the muscles where they will be fully utilized.
The pump is an integral component to new muscle growth. It is literally the "lifeblood" of your bodybuilding pursuits, giving meaning to monotonous training sessions and giving nourishment to your depleted muscle cells. Without the pump, you're going nowhere... Harness its power and the sky's the limit. If you wanna blow up, with seam-tearing, stretch-marking mass and personal record breaking strength, Animal Pump is your holy grail. It's the pump, in a pack.

Directions :

To optimize the "pump" use one pack 30 minutes before your workout. Do not consume any whole foods or protein shakes between your daily dose of Animal Pump and your training session. In order to maximize results, be sure to stay hydrated and prioritize the uptake of fluids before and during training.

SUPPLEMENTS FACTS

Serving Size 1 Pack
Servings Per Container: 30
Amount Per Serving % DV
Vitamin C (as Ascorbic Acid) 60 mg 100%
Magnesium 72 mg 18%
Selenium (as Sodium Selenate) 100 mcg 143%
Foundational Creatine Matrix with Creapure® & Creatine MagnaPower® 3000 mg
Creatine Monohydrate **
Tricreatine Malate (TCM) (creatine gluconate, creatine orotate, creatine AKG) **
Magnesium Creatine Chelate **
NO Blast Complex 2000 mg
Arginine Alpha-Ketoglutarate (Arginine-AKG) **
Ornithine Alpha-Ketoglutarate (Ornithine-AKG) **
Citrulline Malate **
L-Carnosine **
L-Norvaline **
Energy Rush Complex 500 mg
Methylxanthine Complex (caffeine, theobromine, theophylline) **
Evodiamine *
Antioxidant Complex 700 mg
Grapeseed Extract (polyphenols) **
N-Acetyl Cysteine (NAC) **
Green Tea Extract (EGCG) **
Na-R-Alpha Lipoic Acid (Na-R-ALA) **
Pump Transport Complex with Cinnulin PF™ and Bioperine® 1000 mg
Taurine **
Ginger Root (gingerols, shogaols) **
Cinnamon Bark Extract **
Fenugreek Seed Extract (4-hydroxyisoleucine) **
Piper Nigrum Fruit Extract **
** Daily Value (DV) not established
Ingredients:
Dicalcium Phosphate, gelatin, Methylxanthine Complex (caffeine, kola nut seed powder, and guarana seed powder), microcrystalline cellulose, maltodextrin, stearic acid, magnesium stearate, titanium dioxide, evodiae root extract, FD&C Yellow #5, FD&C Red #40, FD&C Blue #1, pharmaceutical glaze
Made in a GMP facility on equipment that processes milk, soy, egg, peanuts, tree nuts, fish, shellfish, and wheat.

No customer reviews for the moment.

Write a review

Universal Animal Pump 30 packs

Universal Animal Pump 30 packs

Write a review

Related Products